Harjoitusterapia

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä fyysisellä harjoittelulla on merkittävä rooli.


Johtoajatuksenamme on toteuttaa lääkinnällistä harjoitusterapiaa, joka tähtää aktiivisen kuntoutumisen edistämiseen. Tavoitteellisen harjoitusohjelman suunnittelu ja toteuttaminen perustuu aina asiakkaan huolelliseen tutkimiseen ja ongelmien kartoittamiseen.

Alkututkimuksen pohjalta luodaan yhdessä asiakkaan kanssa harjoitusterapian tavoitteet ja aikataulu, joiden avulla voidaan seurata kuntoutumisen edistymistä. Harjoittelu voidaan kohdistaa sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon kohentamiseen, tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn parantamiseen ja esimerkiksi kipupotilaan oireiden helpottamiseen.

Harjoitusohjelmien suunnittelu ja seuranta tapahtuu aina alaan perehtyneen terapeutin valvonnassa. Kuntouttavan harjoittelun lisäksi moni harjoittelee ilman vaivoja ja oireita. Tällöin tavoitteena on usein terveyden ja hyvänkunnon parantaminen tai sen ylläpito.