Mobilisaatio


Useiden eri tuki- ja liikuntaelinongelmien syynä tai seurauksena voi olla alentunut liikelaajuus nivelissä, joka saattaa ilmetä jäykkyytenä tai kipuna.


Esimerkiksi ranteen murtuman jälkiseurauksena ranneniveleen voi jäädä liikerajoitus, joka aiheuttaa kipua ja toimintakyvyn alenemista jokapäiväisessä elämässä. Tällöin jäykistyneen nivelen yhtenä hoitomuotona voidaan käyttää mobilisaatiota, jonka seurauksena liikelaajuus paranee ja koettu haitta, kipu sekä elämän laatu helpottuvat. Mobilisaatiohoidossa käsitellään niveltä ympäröiviä rakenteita, kuten nivelkapselia, nivelsiteitä ja lihaksia jäljitellen nivelen normaalia liikettä, jolloin liikkuvuudeltaan rajoittunut nivel viedään rauhallisesti ja toistuvasti ääriasentoihin.

Mobilisaatiohoidon tarkoituksena on lisätä raajanivelten tai selkärangan nikamien liikelaajuutta ja lievittää kipua. Mobilisaatiossa ei tehdä nopeita tai äkillisiä liikkeitä. Hoito voi olla terapeutin manuaalisesti suorittamaa tai hoidettavan itse suorittamaa terapeutin ohjeidenmukaista mobilisoivaa harjoittelua. Useimmiten käsiteltäviä kehonosia ovat esimerkiksi selkäranka, lonkka, olkapää, nilkka sekä sormet. Myös erilaisia hermopinnetiloja voidaan pyrkiä lievittämään hermokudoksen mobilisaatiolla parantamalla hermon liikkuvuutta muihin kudoksiin nähden.

Mobilisaatiohoitoa edeltää yleensä terapeutin suorittama esihoito, joka voi olla lämpöhoitoa, sähköhoitoa tai pehmytkudosten käsittelyä. Fysioterapeutin tai naprapaatin suorittamana mobilisaatiohoitoa voidaan pitää turvallisena ja yleensä asiakkaat kokevat terapian miellyttäväksi. Asiantuntijan antamat kotiharjoitteet ovat oleellinen osa hoitokokonaisuutta.